MoldoveneascăРусскийEnglish
Despre CNIAM PDF Print E-mail
Monday, March 19 2012 22:08

Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor  din Moldova (C.N.I.A.M)

În economia şi societatea civilă a Moldovei se produc schimbări care se încadrează în standardele mondiale. Unul din indicatorii acestei tendinţe este  crearea „Congresului Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova”. Fondatori ai Congresului sunt un şir de uniuni ramurale şi asociaţii de profil. Astfel, comunitatea de afaceri moldavă, prin  crearea „Congresului Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova”, a avansat spre o nouă treaptă de conştientizare a intereselor sale şi a importanţei sarcinilor sociale de dezvoltare a economiei naţionale.

Statul  contemporan include drept  component de bază societatea civilă influentă. În toate ţările dezvoltate ale lumii interesele businessului şi poziţia  clasei industriaşilor şi producătorilor este reprezentată de organizaţii profesionale influente care  asigură comunicarea şi armonizarea relaţiilor dintre oamenii de afaceri şi stat, precum şi  comunicarea cu societatea în general.

Drept bază pentru organizarea şi instituirea „Congresului Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova” a servit practica şi experienţa mondială,  experienţa ţărilor din Europa şi CSI.

Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova”şi-a formulat sarcina statutară principală astfel: unificarea sectorului real al economiei ţării, elaborarea  şi implementarea unor programe complexe de creştere economică şi dezvoltarea multilaterală a sferei sociale. O altă sarcină importantă a Congresului este aportul la crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri din ţară, fapt ce va duce la stabilizarea economică, fără de care nu este posibilă nici stabilizarea politică a societăţii moldoveneşti. Congresul se va conduce în activitatea sa de principiul:

„Stabilizarea societăţii - prin stabilizarea economiei”.

Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova”planifică soluţionarea  problemei de creare a condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri naţional, prin cultivarea unei atmosfere de neacceptare  de către societate a practicii „pressingului de stat” privind întreprinzătorii, de combatere a  utilizării structurilor de stat  în scopul punerii businessului în condiţii de concurenţă neloială. Aceasta va contribui la consolidarea statului de drept în Moldova, fără de care este imposibilă funcţionarea unei economii de piaţă.

O altă sarcină statutară importantă a Congresului este şi crearea condiţiilor favorabile pentru extinderea şi aprofundarea relaţiilor de cooperare dintre întreprinzătorii din Moldova şi mediul de afaceri internaţional.

Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova” este iniţiatorul elaborării unei strategii complexe de creştere economică şi stabilizare socială a Republicii Moldova antrenînd şi experţi internaţionali cu renume.

La prima şedinţă, de fondare, preşedinte al „Congresului Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova” a fost ales dl Vasile Tarlev,  care este, de asemenea  vicepreşedinte al Consiliului şi membrul  prezidiumului Congresului Internaţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor.

Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova” se adresează către uniunile şi asociaţiile profesionale, sindicate şi către toţi oamenii de afaceri din ţară cu apelul de unificare şi mobilizare a întregului potenţial al societăţii moldoveneşti, pentru crearea  condiţiilor necesare de dezvoltare a economiei naţionale şi  transformarea Republicii Moldova întro ţară europeană prosperă.

 

1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
CNIAM.MD - Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova